به گزارش فارس، روزنامه اردو زبان "امت" چاپ پاکستان در گزارشی پیرامون اتهام اخیر آمریکا به ایران، به نقل از یک مقام عالیرتبه سازمان اطلاعات پاکستان نوشته است که متهم این پرونده ۳ ماه از سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی (موساد) مدارک هویت جعلی دریافت کرده است.

امت افزوده است: این متهم قرار بوده مجری عملیاتی با عنوان(فاس فلینگ) باشد.

این مقام سازمان اطلاعات پاکستان افزوده است که " منصور " آمریکایی ایرانی‌الاصل بود و روابط آمریکا با ایران به گونه‌ای نیست که سازمان اطلاعات این کشور منصور را زیر نظر نداشته باشد بنابراین امکان ندارد که ایران برای ترور سفیر عربستان از فردی که زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا قرار داشت، استفاده کند.

"سیفالله خالد" تهیه کننده این گزارش نوشته است که آمریکا برای منحرف کردن افکار عمومی از جنگ افغانستان در پی متهم کردن پاکستان و ایران همسایگان این کشور است.