به گزارش العالم، خانم "بَسمه بنت سعود بن عبدالعزيز" روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم، با اذعان به اینکه فساد در عربستان بخشي از فساد شایع در کشورهاي عربي است، تاکید کرد: دولت عربستان بايد در تعامل با بحرين و يمن با منطق سياست کلي و نه با منطق سياست بسته عمل کند، زیرا بادهاي تغيير و سياستهاي کنوني در منطقه، این منطق را نمي پذيرد.

وی با تایید اینکه مداخله عربستان در بحرین مناسب نبوده است، مدعی شد مداخله سعودی ها در یمن ناشی از وجود اقلیت بزرگ یمنی در عربستان، مرزهای طولانی بین دو کشور، و مشکلات زیاد موجود در مرز دو کشور است.

این شاهزاده عربستانی خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی یا اتحادیه عرب، تاکنون هیچ جایگزینی برای نقش عربستان در یمن ارائه نکرده اند.

بسمه بنت سعود تاکید کرد: ثروت های موجود در منطقه، میراث، تاریخ و هویت اسلامی مشترک باعثخواهد شد همه مردم از جمله مسلمانان، مسیحیان و همه نژادهای ساکن در منطقه تحت تاثیر این تحولات قرار گیرند.

این شاهزاده سعودی گفت: افزایش تعداد مسلمانان در برابر ادیان دیگر باعثشده تا جهان غرب با احتیاط با امت اسلامی تعامل کند، برای آن نقشه بکشد و از آنچه درون این امت روی می دهد، بیمناک باشد.

وی با تاکید بر اینکه شرق و غرب، برنامه هایی از پیش طرح ریزی شده برای منطقه و امت اسلامی دارند، افزود: مغزهای زیادی از امت اسلامی به غرب مهاجرت کرده اند که برای صدها نسل از اعراب کافی بودند؛ کسانی که در قدرت هستند خواستار مغزهای متراکمی هستند که فکر نمی کنند تا از این طریق از قدرت خود محافظت کنند.

شاهزاده بسمه با تاکید بر اینکه بادهای تغییر چنین اجازه ای به حاکمان مستبد نخواهد داد، از ملتهای منطقه خواست بیدار شوند، دست یاری به سوی یکدیگر دراز کنند، رقابت را کنار بگذارند تا در راس قرار گیرند.

بسمه بنت عبدالعزیز، گفت: انقلابهای عربی مرحله ای سرنوشت ساز برای ملتهای منطقه است؛ این انقلابها مانند وضعیت آب و هوایی هستند که به همه جا گسترش پیدا می کنند، و هیچ کس نمی تواند آنها را کنترل کند و معلوم نیست تا کجا گسترش خواهند یافت و به کجا خواهند رسید.

این شاهزاده سعودی همچنين از کشورهاي عربي خواست بيدار شوند، براي خود برنامه وضع کنند، و با تکیه بر توان خود، بصورت مستقل حکومت کنند؛ حاکمانشان را خود انتخاب کنند و دست و پا زدن بيهوده را کنار بگذارند.