به گزارش ايسنا، شب گذشته بيش از ۷۰ چادر در مقابل كليساي "سنت پل" برپا شد و برخي از معترضان يك آشپزخانه سيار نيز راهاندازي كرده بودند. پليس همچنين شش سرويس بهداشتي سيار را براي اين معترضان در نظر گرفته است.

بعد از ظهر روز یکشنبه معترضان یک بیانیه شش بندی منتشر کردند که پیشتر به تصویب مجمع عمومی معترضان رسیده بود.

در این بیانیه آمده است: نظام فعلی یک نظام شکست خورده، غیر دموکراتیک و غیرعادلانه است. ما یک نظام جایگزین می‌خواهیم.

معترضان همچنین از تظاهرات دانشجویان انگلیسی علیه اصلاحات دانشگاهی حمایت کردند. براساس این اصلاحات هزینه تحصیلات عالی در انگلیس افزایش می‌یابد. دولت انگلیس اعلام کرده بود این اصلاحات در راستای سیاست‌ ریاضتی اقتصادی این کشور اعمال خواهد شود.

معترضان همچنين اعلام كردند، خواهان تغييرات ساختاري در نظام اقتصادي هستند تا براساس آن منابع جهان صرف محافظت از مردم و محيط زيست شود نه اينكه به ارتش، شركتهاي بزرگ و ثروتمندان تزريق شود.