به گزارش افکارنیوز،

 شنبه ۸ آبان در جریان اجرای اپرای «گیوم تل» فردی پودر مشکوکی را در فضای پایین صحنه نمایش اپرای متروپولیتن نیویورک پخش کرد و باعث ایجاد هراس در میان دیگر تماشاگران شد.

با این‌که هیچ گزارشی از آسیب یا حساسیت به این پودر مشکوک گزارش نشده بود، مسئولان سالن اپرا را تخلیه کردند و پلیس تیمی ویژه را برای بررسی به محل ارسال کرد.

پلیس پس از بررسی‌ محل اعلام کرد که این پودر خاکستر پیکری است که پس از مرگ سوزانده شده است. پلیس به رسانه‌ها گفت که این فرد به سالن اپرا آمده است تا خاکستر دوست و استادش را در زمان اجرا در سالن پخش کند.

اپرای متروپولتین پس از این رویداد، اجرای شنبه بعد از ظهر خود را نیز لغو کرد. فرد مظنون که هویتش شناسایی نشده، پس از پخش کردن خاکستر از صحنه گریخت و هنوز بازداشت نشده است.

پیش از این نیز رویدادهایی عجیب مانند این در اپرای متروپولیتن روی داده بود. برای نمونه سال ۱۹۸۸ یکی از تماشاگران در جریان اجرای نمایش «مکبث» از بالکن پایین افتاد و جان خود را از دست داد.