به گزارش افکارنیوز،

 دولت آنکارا ۱۰ هزار کارمند دولتی را به ظن ارتباط با «فتح الله گولن» رهبر مخالفین دولت، از کار برکنار کرد.

طبق حکمی که ظاهرا اواخر دیروز شنبه در یکی از رسانه های وابسته به دولت منتشر شده است، هزاران نفر از اساتید دانشگاه، معلمین و کارمندان مراکز درمانی نیز در میان افراد برکنار شده به چشم می خورند.

ترکیه از زمان کودتای نافرجام ۱۵ جولای، ۳۷ هزار نفر را بازداشت و یکصد هزار نفر را از کار تعلیق کرده است.

دولت آنکارا این اقدام را در راستای مبارزه با طرفداران گولن که اتهام طراحی کودتا به وی نسبت داده می شود، ضروری توصیف می کند.