به گزارش فارس، "محمد عوض" گفت که از قضیه تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی به نفع قضیه فلسطین در سطح بینالملل بهرهبرداری دیپلماتیک خواهند کرد.


بهره‌برداری دیپلماتیک از تبادل اسرا

وی افزود: وزارت خارجه اقدامات سریعی را در مخاطب قرار دادن سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی به منظور بازخوانی دوباره پرونده قضیه فلسطین آغاز کرده است. بر این اساس که گروه‌های ما در چارچوب قانون بین‌الملل در قضیه " گلعاد شالیت " نظامی اسیر صهیونیست تعامل داشته است.
وی تصریح کرد که هدف از این اقدامات اساسا تغییر چهره گروه‌های مقاومت فلسطینی در نزد بسیاری از کشورهای اروپایی است که به دیده " شبه‌نظامیان و گروه‌های تروریستی " به این گروه‌ها نگاه می‌کنند.
وی گفت: دستاوردی که از تبادل اسرا محقق شده است نیازمند تلاش‌های زیاد دیپلماتیک است که زیر سایه گزینه مقاومت انجام گیرد و این خود نوعی مقابله با دشمن صهیونیستی در سطح جهان است تا به این ترتیب آن را بیشتر و بیشتر به فرسایش بکشاند.


ایفای نقش وزارت خارجه پس از تحقق تبادل اسرا

عوض در پاسخ به سوالی درباره نقش وزارت خارجه در تحقق تبادل اسرا، اظهار داشت: نقش ما پس از انجام تبادل اسرا آغاز شد.
وزیر امور خارجه دولت هنیه همچنین شایعات رسانه‌های خبری رژیم صهیونیستی در مورد ایفای نقش محوری " غازی حمد " معاون وی در تحقق تبادل اسرا را رد کرد.
رادیو رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که تماس‌های محرمانه‌ای بین غازی حمد و " گرشون باسکین " مدیر مرکز پژوهش‌های اسرائیلی - فلسطینی برقرار شده است که همین امر زمینه را برای انجام تبادل اسرا مهیا کرده است.


اسرای تبعیدی به قطر و ترکیه منتقل می‌شوند

عوض در تشریح نقش وزارت خارجه تصریح کرد: ما ارتباط و تماس‌های خود با دو کشور دوست به منظور میزبانی اسرای تبعیدی را آغاز کردیم و قرار است این دو کشور ترتیب این کار را بدهند و پس از آن نیز زمینه ارتباط این اسرا با خانواده‌هایشان را فراهم کنند.
وی فاش کرد که این دو کشور ترکیه و قطر است و دلیل عدم افشای نام آنها تا به این لحظه این بوده است که این دو کشور در کنار مصر نقش زیادی را در تحقق تبادل اسرا که به خاطر آن ده‌ها دور مذاکرات پشت پرده برگزار شد، ایفا کرده‌اند.
وی همچنین گفت که وزارت خارجه دولت هنیه در سطح رسمی از قطر و ترکیه به منظور مشارکت در استقبال از اسرای فلسطینی در کنار شخصیت‌های حقوقی و رهبران گروه‌های فلسطینی دعوت بعمل آمده است.


هیچ بند محرمانه‌ای در توافقنامه تبادل اسرا وجود ندارد

عوض در تشریح علت تماس " اسماعیل هنیه " نخست‌وزیر دولت منتخب فلسطین و " خالد مشعل " رئیس دفتر سیاسی حماس با " محمود عباس " رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور در جریان قرار دادن وی از جزئیات تبادل اسرا، تاکید کرد: این یک پیام به همه ملت و همه جهانیان بود مبنی بر اینکه ما به تحقق وحدت و کنار گذاشتن اختلافات داخلی برای همیشه نیاز مبرم داریم و شکی نیست این تماس‌ها تاکیدی بر این بود که ما همچنان به آشتی به عنوان یک بعد راهبردی برای تحقق وحدت ملت فلسطین پایبند هستیم و ما سعی می‌کنیم وحدت به عنوان نقطه قدرت در مقابله با دشمن را محقق کنیم.

وزیر امور خارجه دولت هنیه در پایان وجود هر گونه بندهای محرمانه در توافقنامه تبادل اسرا را رد کرد.