به گزارش العالم، مشيمع خاطرنشان کرد: از آنجا که چشمانش بسته بود نتوانسته است از ماهيت اين دارو و محتويات آن مطلع شود و نيز افزود که نتوانست کسي را كه مسوول اين اقدام بود، بشناسد.

محمد مشیمع پسر حسن مشیمع در تماسی با شبکه العالم درباره سرنوشت پدرش ابراز نگرانی کرد بویژه که مقامات با تحویل دادن مدارک معاینات پزشکی وی مخالفت کردند.

فرزند حسن مشیمع دبیرکل جنبش بحرینی " حق " که در زندان رژیم آل خلیفه به سر می برد، درباره مداوای پدرش از سوی حکومت بحرین اظهار تردید کرد و گفت: به دنبال انتقال پدرم به بیمارستان نظامی وضعیت سلامتی وی روز به روز در حال بدتر شدن است.

محمد المشیمع گفت: گزارش های پزشکی ارایه شده از سوی حکومت درباره وضعیت سلامتی پدرم با گزارش های پزشک شخصی وی در لندن کاملا تناقض دارد.

مشیمع افزود: ما در دوره بازداشت پدرم نتوانسته ایم با وی ملاقات کنیم و در حال حاضر وی در بازداشتگاه " غرین " که بازداشتگاه ویژه ارتش است به سر می برد و جز برای به اصطلاح مداوا و تزریق داروهای مشکوکی که هر دو ماه یک بار به وی تزریق می شود، او را به بیمارستان منتقل نمی کنند.

فرزند دبیرکل جنبش بحرینی " حق " به همکاری نکردن کمیته حقیقت یاب به ریاست " بسیونی " برای بررسی وخامت وضعیت جسمانی پدرش اشاره و تصریح کرد: از چندین سازمان انسانی و حقوق بشری بین المللی درخواست کرده ایم تا با دبیرکل جنبش بحرینی " حق " دیدار کنند.

وي افزود: خانواده ما همچنان منتظر پاسخ اين سازمان ها هستند.