به گزارش فارس، گروه کاری کارشناسان سازمان ملل متحد پس از ۱۰ روز بازدید از زندانها و بازداشتگاههای پلیس در شهرهای برلین، هامبورگ و بادن وتمبرگ، از برخورد پلیس و دادگستری آلمان با خارجیانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند، انتقاد کرد.

در گزارش این گروه کاری که برای نخستین بار است که به آلمان سفر می کنند، آمده است: هنگامی که پناهجویی به خاطر یک دزدی کوچک تحت نظر قرار می گیرند، وضعیت افراد بی مجوز اقامت به مراتب بدتر می شود. ما نگرانیم که دلیل دستگیری مهاجران، بیشتر بیگانه بودن آنان می باشد. این مسئله به شدت علیه آنان تمام می شود.

مدس آنداس حقوقدان نروژی عضو گروه فوق در این رابطه اظهار داشت: تعداد خارجیان و مهاجران در زندانهای آلمان بسیار زیاد است. این یک مشکل اجتماعی نیز به شمار می رود.

رئیس گروه مذکور نیر اعلام کرد: براساس اعلامیه حقوق بشر دادگاه نمی تواند پس از خاتمه دوران محکومیت مجازات مجرمان را تمدید کند. اینکه قوانین آلمان برای پایان دادن به مجازاتها عطف به ما سبق، فوریتی قایل نمی شود، مشکل ایجاد می کند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین از اعمال روشهای متفاوت در خصوص اینکه قاضی باید به دست متهمان دستبند بزند یا خیر انتقاد کرده اند. آنها در ارتباط با تمدید بازداشت پیشگیرانه که در سال ۲۰۰۹ توسط دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ مورد استفاده قرار گرفته بود نیز ابراز نگرانی کردند. بر اساس نظر دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در ماه می، ضوابط بازداشت پیشگیرانه برای افرادی که مرتکب جرمهای سنگین شده اند بایستی مجددا تنظیم شود.