به گزارش فارس، آویگدور لیبرمن در گفتوگو با خبرگزاری اینترفکس روسیه بار دیگر ایران را به اقدام نظامی تهدید کرد و مدعی شد که اسرائیل از احتمال حمله نظامی به ایران صرف نظر نکرده است.

وزیر خارجه رژیم صهیونییستی که به اتخاذ مواضع تند و افراطی معروف است، با تکرار سیاست ایران‌هراسی مدعی شد که ایران برای کشورهای خلیج فارس و منطقه تهدید محسوب می‌شود و حتی ایران نه تنها مشکل اسرائیل بلکه مشکل همه دنیای آزاد است.

وی خواستار تحریم‌های جدیدی برای ایران شد و افزود: بر کسی پوشیده نیست که من فکر می‌کنم جامعه بین‌الملل باید قبل از هر چیزی تحریم‌ها را کاملا اعمال کند و نه تحریم‌هایی که تاکنون بوده است. در درجه اول باید بانک مرکزی ایران منزوی و کاملا تحریم شود.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد که باید در ادامه هرگونه عملیات تجاری مربوط به این بانک نیز تحریم و صنعت نفت ایران نیز هدف تحریم قرار بگیرد و نقت و گاز ایران نیز از طرف دیگر خریداری نشود و بخش واردات تجهیزات پالایشگاههای ایران نیز تحریم شود.