به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از سایت خبری ساکرامنتو بی ، پلیس امریکا اعلام کرد ، شیهان پس از بازداشت در زندان منطقه ساکرامنتو بسر می برد.

شیهان پس از ایفای نقش در جنبش ضد جنگ امریکا در سال دو هزار و چهار میلادی پس از مرگ پسرش کیسی در جنگ عراق، به یک شخصیت ضد جنگ در امریکا تبدیل شده است.

از زمان برپایی اعتراضات مسالمت آمیزدر ساکرامنتو در ششم اکتبر تاکنون، ۵۸ نفر بازداشت شده اند.

به گفته معترضان، هر نوزده نفر بازداشتی درحال اعتراضات مسالمت آمیز بودند و یکی از افراد بازداشتی روی ویلچر نشسته بود و یک نفر نیز اعتصاب غذا کرده است که این فرد پس از بازداشت به بیمارستانی محلی منتقل شده است.