به گزارش فارس، فخر العزب سخنگوی رسمی کمیته انقلابی جوانان از اقدام عربستان سعودی در اعزام تکتیرانداز به یمن خبر داد.

به گزارش شبکه خبری العالم، " فخر العزب " در سخنانی تاکید کرد: عربستان سعودی سلاح‌های تک‌تیرانداز برای رژیم " عبدالله صالح " دیکتاتور یمن به منظور حمایت ازسرکوب مردم این کشور ارسال کرده است.

وی افزود: عربستان سعودی همچنین چتری حمایتی در سطح بینالملل برای رژیم عبدالله صالح به منظور سرکوب انقلاب مردم یمن ایجاد کرده است.