به گزارش افکارنیوز،

 «پارک گئون های» رئیس جمهوری کره جنوبی که این روزها به دلیل دخالت یکی از دوستان نزدیکش در مسائل داخلی کشور به عدم استقلال رای متهم است، امروز چهارشنبه نخست وزیر و همچنین وزیر دارایی کابینه دولت را تغییر داد تا شاید اندکی از موج اعتراضات مردمی بکاهد.

با این حال، تصمیم وی به ایجاد تغییر در کابینه، آتش خشم رهبران احزاب مخالف را تندتر کرد چرا که به گمان آنها هدف پارک از این اقدام، انحراف افکار عمومی از بحران سیاسی کشور آن هم در زمانی است که محبوبیت وی به کمترین حد ممکن رسیده است.

به این ترتیب، «ایم جونگ یونگ» رئیس کمیسیون امور مالی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی به عنوان وزیر دارایی این کشور و «کیم بیونگ جون» از دیپلمات های باسابقه دولت سئول به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند.

بحران فعلی در عرصه سیاسی کره جنوبی به دنبال طرح اتهاماتی مبنی بر تحت نفوذ بودن رئیس جمهور کنونی و دخالتهای نامربوط «چوی سون سیل» یکی از دوستان وی در امور دولتی به وجود آمد.

چوی در یکشنبه گذشته از آلمان به کره جنوبی بازگشت و بلافاصله از سوی پلیس بازداشت شد تا پاسخگوی اتهامات خود باشد.

شهروندان خشمگین کره جنوبی می گویند که پارک علاوه بر سوء مدیریت در اداره حکومت، به اعتماد ملی خیانت کرده است و از اینرو، حق و اختیار رهبری این کشور را از دست داده است.