به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری جاکارتاپست، سوسیولو بامبانگ یودهویونو رییس جمهوری اندونزی ۶ تن را برای مذاکره در خصوص تصدی پستهای جدید در دولت به ریاست جمهوری فراخوانده است.

همچنین پس ازاعلام این خبر، «سوهارسو مونوآرفا» وزیر مسکن اندونزی دراعتراض به این تصمیم از سمت خود استعفا کرد. گرچه رییس جمهوری با تایید این خبر علت این تصمیم را مشکلات شخصی وی عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، تغییرات گسترده در دولت اندونزی شامل وزرای تجارت، دادگستری و حقوق بشر، اصلاحات اداری، مسکن و رییس نظامی جاکارتا خواهد بود.

گمانه زنیها متفاوتی در خصوص تغییرات دولت اندونزی در رسانههای این کشور منتشر شده است که تغییرات قطعی عصر روز سه شنبه ۱۸ اکتبر (فردا) اعلام خواهد شد.