به گزارش العالم سايت عرب تايمز با اعلام اين مطلب، اين حاکم عرب را عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان معرفي کرد.

این بذل و بخشش های میلیونی از سوی پادشاه عربستان در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مردم این کشور از نظر اقتصادی به ویژه نداشتن کار و وضعیت مناسب زندگی در رنج هستند.

همچنین سایت الحوار و التجدید در این باره گزارش داد که وائل الابراشی فعال رسانه ای مشهور در سایت رسمی اش، خبری را منتشر کرد که بر اساس آن یک شخصیت حکومتی بلند پایه عرب از زمان بازداشت حسنی مبارک مبالغ هنگفتی را برای خانواده وی هزینه کرده است.

سایت الحوار و تجدید بر خلاف عرب تایمز، نامی از این شخصیت حکومتی بلند پایه عرب نبرد.

سایت الحوار و تجدید به نقل از وائل الابراشی خاطرنشان کرد که این شخصیت حکومتی بلند پایه عرب یک دسته چک یکصد برگی هر برگ به مبلغ ۱۰ هزار دلار و جمعا به مبلغ یک میلیون دلار را برای خانواده وی ارسال کرده است.

این گزارش می افزاید که همین فرد بودجه های مشابهی را برای هزینه های دادگاه مبارک پرداخت می کند. این در حالی است که خانواده مبارک هر ۴۵ روز یک چک به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار از دارایی بلوکه شده حسنی مبارک را براساس قانون شماره ۲۷۰ صادره در ۲۱ مارس ۲۰۱۱ هزینه می کند.

براساس منابع اتحاديه اروپا شمار اين چک هاي هزينه شده براي زندگي و هزينه دادرسي خانواده مبارک به شش فقره و جمعا به مبلغ يک ميليون و پانصد هزار دلار رسيده است.