به گزارش فارس، شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که انقلابیون توانستند شهر بنی ولید را از نیروهای قذافی باز پس بگیرند.

فرمانده انقلابیون در شهر بنی ولید اعلام کرده که به طور کامل بر شهر بنی ولید مسلط شده اند.

شهر بنی ولید و سرت آخرین شهرهایی هستند که نیروهای قذافی در آنجا حضور گسترده ای داشتند و با انقلابیون درگیری بودند. این شهر در ۱۷۰ کیلومتری طرابلس پایتخت لیبی واقع است.

پیش از این انقلابیون اعلام کرده بودند که توانستهاند مزدوران قذافی را در شهر سرت نیز محاصره کنند.