به گزارش افکارنیوز،

العبادی افزود: قانون اساسی اقدام هر یک از مقام های  عراق علیه هر یک از کشورهای همسایه ممنوع می داند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی عراق حق ندارد از گروه هایی که علیه هر یک از کشورهای همسایه اقدام های خرابکارانه انجام می دهند، حمایت کند؛ ما به اقدام نکردن علیه کشورهای همسایه پایبند هستیم.
العبادی اظهار داشت: ترک ها از حزب کارگردان کردستان ترکیه(پ.ک.ک) سخن می گویند . ما از این گروه علیه ترکیه حمایت نمی کنیم علیرغم اینکه آنها در درون سرزمین عراق حضور دارند. البته این سرزمین تحت سلطه دولت نیست بلکه تحت سلطه اقلیم کردستان عراق است.
وی ابراز داشت: ما هم اکنون در نبرد علیه داعش هستیم و از حزب کارگران پشتیبانی نمی کنیم و به آنها پیام دادیم که مجاز نیستند از خاک عراق برای حمله علیه ترکیه استفاده کنند هر چند ما امروز در کشمکش با ترکیه بسر می بریم و دولت آنکارا کشورمان را تهدید می کند اما علیرغم همه اینها این موضع ما است.
نخست وزیر عراق ادامه داد: ما بر داشتن روابط با ترکیه و عربستان و کشورهای خلیج (فارس) و ایران و سوریه و اردن تاکید داریم و مایلیم تا اوضاع در سوریه ثبات یابد.
وی گفت: اگر تجاوزی علیه عراق در سرزمین مان صورت گیرد، ما از همه ابزارهای مشروع برای پاسخ به متجاوز استفاده خواهیم کرد. این موضوع با تمامی قوانین بین الملل در دفاع از سرزمین مان و تمامیت ارضی کشور همخوانی دارد. این امر در بردارنده پیام روشنی برای همگان است زیرا ما می خواهیم در درون مرزهای کشورمان امنیت برقرار شود.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در پایان ابراز داشت: برخی از عراقی ها ترک ها را به جنگ با عراق تحریک می کنند تا میان این دو کشور مشکلاتی ایجاد کنند و می خواهند با اخبار دروغین ترک ها را در بن بست جنگ گرفتار کنند تا بدین ترتیب پست هایی به دست آورند همچنانکه در گذشته با داعش نیز همین کار را کردند.