به گزارش فارس، تلویزیون الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که انفجاری شدیدی در مرکز شهر بغداد به وقوع پیوست.

منابع خبری به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکردهاند.