جام نیوز به نقل از روزنامه فن هت نوردن نوشت: یکی از کلیساهای پروتستان در یکی از شهرهای مرزی هلند با آلمان، پس از رایزنیها برای تبدیل به مسجد از طرف مدیریت این کلیسا به مسلمانان فروخته شد.

گفتنی است که در اغلب شهرهای اروپا مسیحیت دچار رکود شده و در مقابل، دین اسلام از رشد چشمگیری برخودار است.

برخی از مقامات اروپایی، از رشد سریع اسلام اظهار نگرانی کرده‌اند و حتی سازمان جاسوسی اسرائیل نیز با انتشار گزارشی پیرامون رشد اسلام در انگلستان، نگرانی دستگاه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی را اعلام کرده است.

به گزارش یک نهاد نظامی در فرانسه تعدادی از ارتشیان فرانسوی در سال‌های پس ازحوادث۱۱ سپتامبر به دین اسلام مشرف شده‌اند.

بر اساس آمار سالانه ۴ هزار فرانسوی سفیدپوست به اسلام می‌پیوندند و باوجود فشار و خشونت علیه مسلمانان در آلمان سالانه ۴ هزار آلمانی به اسلام می‌گروند.

گزارشات حاکی از آن است که ۳۷ درصد از افرادی که به اسلام گرویده میشوند ناشی از تأثیر دوستان و آشنایان مسلمان خود به این دین روی میآورند و ۴۲ درصد از اسلامآورندگان، احساس پوچی ناشی از جوامع این افراد و عدم ارزشهای اخلاقی در غرب عنوان شده است.