به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، سوزان ساراندون بازیگر مخالف با سیاستهای جنگستیزانه دولت آمریکا و یکی از فعالان حقوق بشر در جشنواره فیلم نیویورک، با صراحت تمام پاپ بندیکت شانزدهم را یک نازی خطاب کرد.
او در یک بحثعمومی که درباره فیلم‌هایش شده بود، گفت: من یک نسخه از کتابی که فیلم «مرده متحرک» براساس آن ساخته شد را برای پاپ فرستادم، او آخرین نازی نیست که اکنون وجود دارد.
با وجود اعتراض برخی، ساراندون تا آخر بحثاین مطلب که پاپ یک نازی است را چندین بار دیگر تکرار کرد.
نماینده هالیوودی ساراندون از هرگونه اظهار نظری در اینباره خوداری کرده است.
به گزارش رویترز، «پاپ بندیکت شازندهم» که در آلمان متولد شد برای مدتی کوتاه در دهه ۴۰ عضو انجمن هیتلر جوان بوده است.
واتیکان در دفاع از این قضیه بارها اعلام کرده که عضویت در این گروه اجباری بوده و «پاپ» در این مدت عضو فعال گروه نبوده است.
اتحادیه کاتولیک‌های نیویورک نیز ضمن محکوم کردن سخنان ساراندون، سخنان او را وقیحانه عنوان کرد و از او خواسته‌اند تا از جامعه کاتولیک عذرخواهی کند.
اتحادیه ضد افترا که در جهت مقابله با هرگونه توهین به جامعه یهودیان فعالیت میکند نیز سخنان ساراندون را تنفربرانگیز نامید و مدعی شد سخنان وی تنها با هدف کمرنگکردن معنا و عمق حقیقت حادثه تاریخی هلوکاست است.