به گزارش افکارنیوز،

 یکی از سخنگویان پلیس شهر کلن با اعلام خبر تظاهرات کرد تبارهای ترکیه علیه رجب طیب اردوغان اظهار داشت: شمار تظاهرات کنندگان حدود ۷ هزار نفر گزارش شده است. 

وی هدف از این تظاهرات را اعتراض کردها در برابر رئیس جمهوری ترکیه نشان می دهد.

با توجه به تعطیلی روزنامه جمهوریت و بازداشت تعدادی از پرسنل این روزنامه، مردم ترکیه به آزادی بیان در این کشور اعتراض کرده و آن را مغایر دموکراسی دانسته اند. 

این در حالی است که روز گذشته در شهر پاریس نیز شمار زیادی از ترک ها دست به تظاهرات علیه اردوغان زده اند. 

موضوع عدم وجود آزادی بیان در ترکیه خشم مقامات اتحادیه اروپا را نیز برانگیخته است.