به گزارش فارس، اتوبوسهای حامل اسرای فلسطینی لحظاتی پیش در حالی از گذرگاه مرزی رفح عبور کردند که منابع صهیونیست گزارش دادند "گلعاد شالیت" نیز تحویل رژیم صهیونیستی شد.

بر اساس این گزارش یکی از رهبران حماس نیز عبور کاروان اسرای فلسطین از گذرگاه رفح را تائید کرد.

" اسماعیل هنیه " نخست‌وزیر دولت منتخب فلسطین برای استقبال از اسرای آزاده فلسطینی وارد گذرگاه مرزی رفح شده است.

برخی منابع نیز گزارش دادند که قرار است"خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس و "موسی ابومرزوق" معاون وی در مراسم استقبال از اسرا در غزه و جشنهای مردمی شرکت کنند.