به گزارش افکارنیوز،

داعش در ادامه سیاست ایجاد وحشت خود برای به تعویق انداختن سرنگونی‌اش در عراق و تقویت روحیه باخته عناصرش دو نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای دولت و ارتش عراق در کرکوک اعدام کرد.

 
داعش شهروندان عراقی به اتهام جاسوسی برای ارتش عراق اعدام می‌کند
 
داعش شهروندان عراقی به اتهام جاسوسی برای ارتش عراق اعدام می‌کند
 
داعش شهروندان عراقی به اتهام جاسوسی برای ارتش عراق اعدام می‌کند
 
داعش شهروندان عراقی به اتهام جاسوسی برای ارتش عراق اعدام می‌کند