به گزارش فارس به نقل از پایگاه "آندر گراند"، پلیس نیویورک روز گذشته ۳۰ نفر را به اتهام بستن حسابهای بانکیشان در "سیتی بانک" به عنوان یکی از بانکهای موثر در مشکلات اقتصادی این کشور دستگیر کرد.

براساس این گزارش، مشتری‌ها که در صف ایستاده بودند تا حساب خود را در این بانک ببندند، ناگهان با شمار قابل توجه پلیس‌‌ها مواجه شدند که بانک را محاصره کرده و اجازه ندادند مشتریان از بانک خارج شوند.

در خارج از بانک نیز گروهی از معترضان، با مشاهده رفتارهای پلیس، شعارهایی را سر دادند.

سایتی که پخش مستقیم وقایع نیویورک را بر عهده دارد، شماره تلفن شعب مختلف به ویژه تلفن خدمات مشتریان این بانک را منتشر کرده تا مردم بتوانند اعتراضات خود را نسبت به این دستگیری‌ها، به گوش مسئولین برسانند.

در ویدیوئی که از این جریان بر روی اینترنت قرار گرفته، زنی را می‌بینیم که در خارج از بانک با یکی از افسران پلیس در حال گفتگو است و تلاش می‌کند تا به او بفهماند که یک مشتری ساده است؛ اما افسر پلیس با گرفتن این زن و فرستادن وی به زور به داخل بانک، سر این مشتری زن فریاد می‌زند که تو هم قصد داشتی حسابت را در این بانک ببندی!

تعداد معترضین دستگیر شده از آغاز جنبش اشغال وال استریت تاکنون به ۲ هزار نفر رسیده است.