به گزارش مهر، شاهدان گزارش دادند: نظامیان صهیونیست از دو محور در منطقه شرقی شهر نابلس یورش بردند تا شرایط برای تامین امنیت مراسم یهودیان افراطی را فراهم آورند.

شاهدان مذکور بیان کردند: این یورش صهیونیستها سبب درگیریهای شدید میان اشغالگران و جوانان فلسطینی شد و نظامیان صهیونیست، محدودیتهایی را در مبادی ورودی شهر نابلس ایجاد کردند.

شایان ذکر است که یهودیان افراطی چند روز پیش هم در سایه حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی وارد صحن مسجد الاقصی شده بودند و به هتک حرمت این مکان مقدس پرداختند.