به گزارش افکارنیوز،

به نقل از روزنامه "فرانکفورتر روند شای"، بمب گذاری در ایالت زاکسن آلمان ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرده است.

هدف این بمب گذاری یک مرکز فرهنگی در شهر کمنیتس ایالت زاکس آلمان بوده که علیه اقدامات و برنامه های جناح راست افراطی فعالیت می کرده است.

در این مرکز فرهنگی که "لوکومو" نام دارد  شب گذشته  انفجار یک بمب گزارش شده است. پلیس هنوز اعلام نکرده است که چه نوع مواد منفجره ای در این حمله به کار گرفته شده است. با این حال عکس هایی که در اینترنت از محل بمب گذاری منتشر شده است نشان می دهد که قدرت انفجار تا چه اندازه بوده است. در اثر این انفجار آسیب هایی به این مرکز فرهنگی وارد شده اما کسی مجروح نشده است.

آسیب های وارده به این مرکز فرهنگی در این انفجار حدود 2500 یورو ارزیابی شده است.

مسئولان این مرکز فرهنگی این بمب گذاری را واکنشی به فعالیت های ضد افراط گرایی آن دانسته اند. در حال حاضر این مرکز فرهنگی روی تئاتری با عنوان "همسایه های کشف نشده" کار می کند که موضوع آن گروه تروریستی نژاد پرست  NSU در آلمان است.