به گزارش شیعه آنلاین این بیانیه در ادامه افزود: این اسباب بازی ها که تعدادشان به بیش از ۱۵۰۰ عدد می رسید، شامل مسلسل و تفنگ های پلاستیکی بوده اند و صدایی از خود خارج می کنند که عبارت بر عایشه لعنت شنیده می شود.

گفتنی است زیر این بیانیه را «ترکی الزهرانی» مدیر دفتر «کمیته امر به معروف و نهی از منکر» در شهر جده امضا کرده و در ادامه آن می افزاید: این اسباب بازی ها که عقاید ما را مورد اهانت قرار داده، در شهر جده کشف و ضبط شده اند و باید هر چه زودتر از بین بروند.

این بیانیه در پایان افزود: فروشگاهی که این اسباب بازی ها در آن کشف و ضبط شد، فروشندگانی غیر عرب از کشورهای پاکستان و هند داشت از همین رو آنان مضمون عبارتی که این اسباب بازی ها می گفتند را متوجه نمی شدند بر همین اساس این فروشندگان بی گناه هستند و نیروهای کمیته امر به معروف و نهی از منکر اکنون در حال بررسی دقیق این مسأله برای یافتن منبع اصلی پخش کننده این اسباب بازی ها هستند.