به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "میشل سلیمان" گفت : مبادله اسیران فلسطینی با نظامی اسرائیلی باید درس عبرتی برای رژیم صهیونیستی باشد تا بداند که ادامه سیاستهای جنگ طلبانه و فرار از صلح نفعی برای آن ندارد.

وی ضمن تبریک به همه اسیرانی که نزد خانواده های خود بازگشته اند، ابراز امیدواری کرد که اسرائیل همه زندانیان فلسطینی را آزاد کند.

رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد: ادامه تجاوزات و سیاست جنگ طلبی رژیم صهیونیستی سبب می شود که منطقه بی ثبات باقی بماند.

میشل سلیمان با اشاره به سیاستهای اشغالگران قدس در گسترش شهرکهای صهیونیست نشین گفت: اسرائیل باید شهرک سازی را متوقف کند.

شایان ذکر است که مرحله اول مبادله اسیران فلسطینی با گلعاد شالیت نظامی رژیم صهیونیستی امروز انجام شد.