به گزارش مهر به نقل از شبکه المنار، نیروهای امینتی رژیم آل خلیفه "جلیله السلمان" عضو انجمن معلمان بحرین را در منزلش در روستای السهله در شهر عیسی بازداشت کردند.

خانواده السلمان در این باره گفتند: نیروهای امنیتی بحرین، ساعت سه و ربع بامداد امروز قصد داشتند درب منزل را بشکنند، اما پس از اینکه درب را باز کردیم، السلمان را بدون حکم، بازداشت کردند و بدون هرگونه توضیح با خود بردند.

السلمان در نشستی درباره امور زنان که جمعیت الوفاق برگزار کرده بود، گفته بود: معلمان بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند، حقوقشان به شدت نقض می شود، تنها گناه آنها آزادی خواهی است.

از سوی دیگر " بتول السید " روزنامه نگار بحرینی در نشست مذکور گفته بود: انقلاب بحرین قربانیان زیادی داده است که در این میان زنان نیز سهم داشته اند که بهیه العرادی از جمله آنهاست که بر اثر اصابت گلوله به سرش شهید شده است.

وی افزود: کسانی که لب به انتقاد از حاکمان بحرین بگشایند با انواع دشنام و حملات دیگر روبرو می شوند و برخی هم در معرض ماده سوزاننده ای که به صورتشان پاشیده می شود قرار می گیرند.

" سناء زین الدین " دبیرکل انجمن معلمان بحرین هم گفت: مردان نقاب دار نیمه های شب زنان را بازداشت و همه دارایی های ما را تخریب می کنند این اقدام با اسلام و اصول انسانی بیگانه است.

وی افزود: ما طالب حق خود هستیم و این گناه نیست، حتی اگر گناهی مرتکب شده باشیم، مستحق این همه اقدامات هستیم.معلمان زن تحت فشارهای فراوان قرار دارند و دانشجویان و دانش آموزان زن از حق خود محروم می شوند و آینده آنها در معرض خطر قرار گرفته است، اما زن بحرینی قوی است و تسلیم نخواهد شد.