به گزارش مهر به نقل از پایگاه النخیل، "باقرجبر الزبیدی" گفت : برخی مساجد در ریاض، مکه و جده، تروریستها را اجیر و آنها را علیه رژیم سوریه بسیج می کنند.

وی تصریح کرد: عربستان پول و میلیونها سی دی تحریک آمیز برای ایجاد جنگ طایفه ای به سوریه ارسال می کند تا رژیمی همانند طالبان یا سلفی ها مورد حمایت خود در این کشور روی کار آورد.

الزبیدی بیان کرد: رژیم مورد نظر عربستان در سوریه اگر بتواند به قدرت برسد با اهل تسنن نیز خواهد جنگید و با ارتباطی که با القاعده در استان الانبار، موصل و مناطق دیگر عراق برقرار خواهد کرد سبب می شود که میان عراق و این رژیم جنگ درگیرد.

شایان ذکر است که عربستان تلاشهای زیادی برای براندازی نظام سوریه انجام می دهد.سعودی ها روابط خصمانه ای با دولت عراق دارند و تاکنون سفارت خود را در بغداد بازگشایی نکرده اند و به گفته مقامات عراقی، با حمایت از گروههای مسلح و اعزام تروریستهای تکفیری به عراق در راستای شعله ور کردن آتش جنگ مذهبی و طایفه ای تلاش می کنند.