به گزارش فارس، خبرگزاری رسمی کویت خبر داد که "علی الراشد" وزیر امور هیئت وزیران کویت و سخنگوی رسمی دولت این کشور اعلام کرد که دولت این کشور به طور رسمی با استعفای "محمد الصباح سالم الصباح" موافقت کرد.

وی خبر داد که وزیر امور هیئت وزیران مامور شده است تا وظایف وزیر امور خارجه را انجام دهد.

وزیر خارجه کویت صبح امروز استعفای کتبی خود را به " شیخ نواف الاحمد " ولی عهد کویت ارائه کرد.

کویت از چندین هفته پیش و پس از افشای خبر رشوه‌گرفتن و رشوه دادن برخی نمایندگان پارلمان کویت و افشای فساد مالی برخی اعضای دولت، شاهد اعتراض و اعتصاب‌های مختلف است.

معترضان در کویت در هفتههای گذشته خواستار استعفای نخست وزیر کویت بودند.