به گزارش افکارنیوز،

 شوراری فنی علمی ترکیه، سلاح الکترومغناطیسی"اساپان" را در نمایشگاه "های تچ پورت 2016" استانبول به نمایش گذاشت.

در این نمونه نیزمانند سایر سلاحها، به عنوان یک عنصر اصلی "اساپان" به کمک پالسهای مغناطیسی با سرعتی بیشتر ازسرعت صوت شلیک میشود.