به گزارش فارس،خبرنگار خبرگزاری فرانسه خبر داد که در شلیک آتش ارتش و وفاداران به دیکتاتور یمن علیه تظاهرات کنندگان یمنی در "صنعا" پایتخت، دست کم ۷ تظاهرات کننده کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند.

ارتش و افراد مسلح پس از آن اقدام به گشودن آتش به سوی تظاهرات‌کنندگان کردند که آنها قصد حرکت به سوی منطقه " القاع " را داشتند که تعداد زیادی از ساختمان‌های دولتی در آنجا قرار دارد.

خبرنگار و تصویر بردار خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که ده ها مجروح را که با گلوله و گازهای اشک‌آور مجروح شده بودند را در بیمارستان " المیدانی " مشاهده کردند.

بر اساس گزارش‌ها تعدادی از مجروحان به دلیل عدم وجود امکانات کافی برای روی زمین قرار داده شده بودند.


خبرگزاری فرانسه نوشت که صدها فرد مسلح وفادار به علی عبدالله صالح در یکی از میدان‌های شهر هزاران تظاهرات کننده را محاصره کرده و اقدام به تیراندازی به سوی آنها کردند.

برخی از شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که برخی از نظامیان و افراد مسلح اقدام به جمع آوری تعدادی از مجروحان کرده و مانع از رسیدن خودروهای امدادی به آنها شدند.