به گزارش فارس، "نیکلا سارکوزی" در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا که ایران را بدان متهم کردهاند باعث تشدید نگرانیها شده است.

رئیس جمهور فرانسه از غرب خواست که تحریم‌ها علیه تهران را تشدید کنند.

وی گفت: آمریکایی‌ها اطلاعاتی را به ما ارائه کرده‌اند که راست بودن این اطلاعات[برنامه برای ترور عربستان سعودی در آمریکا] را ثابت می‌کند.

رئیس جمهور فرانسه ادامه داد: انحراف مقامات ایران باعثتشدید نگرانی‌ها شده است.

چند روز پیش آمریکا طی سناریویی جدید مدعی شد که ایران در طراحی برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا بوده است.

بسیاری از کارشناسان غربی بر ساختگی بودن این سناریو تاکید کرده‌اند.

این سناریو در حالی از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شود که جنبش "وال استریت را اشغال کنید" ابعاد بین المللی به خود گرفته است و اعتراضات به نظام سرمایه داری هر روی بیشتر از گذشته می شود.