با آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل، تعداد زیادی از مردم این شهر و روستاهای اطراف آن از دست داعش فرار کردند، آنها پس از رسیدن به مناطق تحت سیطره نیروهای نظامی عراق در اردوگاه های نگهداری آوارگان اسکان داده شدند.

کد خبر: 573639