خاکستر فیدل کاسترو در میان استقبال ده ها هزار نفری شهر سانتیاگو وارد این شهر شد. سانتیاگو جایی است که کاسترو در آن بازداشت شد و ۶۳ سال پیش سخنرانی تاریخی ۴ ساعته خود را در آن ایراد کرد.

کد خبر: 573936