به گزارش افکارنیوز،

 سایت رسمی رییس جمهور ترکیه در این باره اطلاعیه صادر کرد.  

در این اطلاعیه آمده است: « قانون ۶۷۶۵ در خصوص تصویب توافق بین ترکیه و روسیه برای ساخت خط لوله گاز « جریان ترکیه» مورد موافقت قرار گرفت.» و در روز دوم دسامبر در پارلمان ترکیه قانون مربوط به تصویب توافق نامه مربوطه تایید شد.