به گزارش افکارنیوز،

خبرگزاری کیودوی ژاپن در آستانه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آن کشور نوشت: به دلیل اعتراض امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر خود به توکیو با امپراتور ژاپن دیدار نخواهد کرد.

روزنامه ژاپنی ماینتی نیز در این باره نوشت: روسیه و ژاپن اخیرا راههای تعیین چارچوبی برای همکاری مشترک در جزایر کوریل را مورد بررسی قرار داده اند و طرفین در جریان دیدار پوتین از توکیو در روزهای 15 و 16 دسامبر جاری چارچوبی برای مذاکره درباره همکاری اقتصادی دو کشور در جزایر چهار گانه کوریل جنوبی روسیه را بررسی خواهند کرد. ژاپن همچنان مدعی مالکیت این جزایر و خواستار بازگشت آنها به اراضی تحت حاکمیت خود است و آنها را بخشِ "تحت اشغال" خاک خود می داند.

از سوی دیگر، خبرگزاری ژاپنی با اشاره به نارضایتی امریکا از سفر پوتین به ژاپن، به نقل از یک منبع ژاپنی از اظهار نگرانی امریکا درباره این دیدار و استقبال گرم از پوتین خبر داد، زیرا پوتین پس از اخراج کشورش از گروه هشت، و تبدیل آن به "گروه هفت" با تحریم ها و مجازاتی مواجه شده است؛ و استقبال گرم از پوتین چنین القا خواهد کرد که گروه مذکور دیگر مانند گذشته درباره تحریم و مجازات روسیه تحت حاکمیت پوتین، جدیت ندارد.

کیودو همچنین نوشت: ژاپن قبل از سفر پوتین درباره انجام یا لغو آن تردید فراوانی داشت و در برنامه دیدار پوتین، ملاقات با امپراتور آن کشور گنجانده نشده تا بدین وسیله به همپیمانان امریکایی اش چنین القا کند که در ژاپن از پوتین به گرمی استقبال نخواهد شد.