به گزارش افکارنیوز،

 اداره کل گذرنامه ها در عربستان سعودی، روز دوشنبه با صدور بیانیه ای به عمره گذاران هشدار داد که به مدت حضورشان در عربستان پایبند باشند و از تأخیر در خروج از این کشور خودداری کنند، زیرا این کار به مثابۀ نقض قوانین ادارۀ گذرنامه خواهد بود.

در این بیانیه تهدید شده است که عمره گذاران در صورت تأخیر در خروج از کشور با مجازاتی مواجه خواهند شد که از میان آن ها می توان به جریمۀ نقدی بالغ بر 50 هزار ریال سعودی و همچنین شش ماه زندان و اخراج از عربستان اشاره کرد.

اداره کل گذرنامه در عربستان همچنین از مردم این کشور خواست از پناه دادن به عمره گذارانی که مهلت روادید آن ها پایان یافته است خودداری کنند و به آن ها کار ندهند و هیچ کمکی که آن ها را در ماندن در عربستان یاری کند، به آنان نکنند.

این اداره به کسانی که به این گونه افراد کمک می کنند نیز هشدار داده است که آن ها را تا 100 هزار ریال سعودی جریمه یا شش ماه زندانی خواهد کرد.

در این بیانیه همچنین از شرکت ها و موسسه های خدمات عمره درخواست شده است تأخیر عمره گذاران در خروج از کشور را به مقامات، ابلاغ کنند، در غیر این صورت، با مجازاتی بالغ بر 100 هزار ریال سعودی مواجه خواهند شد.