به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، مردم تونس کشوری که در شمال افریقا واقع شده امروز نمایندگان مجمعی را انتخاب می کنند که وظیفه نوشتن قانون اساسی جدید و روی کار آوردن دولت موقت وهمچنین برگزاری انتخابات را دارد .

مردم تونس امیدوارند آغاز روند دموکراتیک در کشور برای آنها به معنی روی کار آمدن یک دولت شفاف باشد دولتی که قادر به ریشه کن کردن فقر در کشور باشد.

رمزی جابری ساکن پایتخت گفت: ما نخستین کشور عرب هستیم که انتخابات آزاد و شفاف را برگزار می کنیم.

وی گفت: ما نخستین کشورعرب هستیم که برضد یک حاکم دیکتاتور انقلاب کردیم بنابراین سعی خواهیم کرد انتخابات پارلمانی را به طور شفاف برگزار کرده تا خواسته مردم براورده شود.

رمزی جابری افزود: ما امیدواریم رهبری در این کشور به قدرت برسد که درد مردم طبقه فقیر را درک کند زیرا تعداد زیادی از مردم تونس در کشور خود شان ازداشتن خانه محروم هستند.

مردم تونس امروز با ریختن رای خود نمایندگان خودرا از احزاب مختلف انتخاب خواهند کرد.

مردم تونس در ماه ژانویه با قیام برضد زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس حکومت وی را ساقط کردند.