به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، صدها تن از مردم لیبی طی دیروز و امروز در سایه تدابیر شدید نیروهای انقلابی، به سردخانهای که جنازه قذافی و معتصم پسرش در آن نگهداری میشوند رفتند تا از مرگ مردی که ۴۲ سال با استفاده از زور بر لیبی حکومت کرد، مطمئن شوند.

خبرنگار رویترز که از نزدیک شاهد جنازه قذافی بود گفت: جنازه قذافی در یک پتو پیچیده شده و فقط سر وی بیرون مانده است، همچنین سر وی به سمت چپ قرار داده شده و تیری که در نزدیکی گوشش سرش را شکافته قابل رویت نیست.

یکی از فرماندهان نظامی محلی در مصراته گفت: انقلابیون به شدت احساساتی شده و هنگامی که با مردی که از او متنفر هستند چهره به چهره شدند، خودشان قانون را به اجرا گذاشتند.

این فرمانده که نخواست نامش فاش شود افزود: ما می‌خواستیم که قذافی زنده بماند ولی جوانان نگذاشتند، همه چیز از کنترل ما خارج شد.

لیبیها از شیوه کشتن قذافی ناراحت نشدهاند زیرا وی پیش از این هزاران نفر از مخالفان و غیرنظامیان را در مدت هفت ماه از زمان آغاز انقلاب مردمی کشته بود.