به گزارش العالم، "مقتدی صدر" در پاسخ به استفسار یکی از هواداران خود درباره قصد آمریکا برای افزایش شمار کارمندان سفارت خود در بغداد از ۵ هزار به ۱۵ هزار نفر بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال جاری میلادی گفت: همه آنها اشغالگر هستند و باید بعد از پایان این مهلت در برابر آنها مقاومت کرد.

براساس توافقنامه امنيتي امضا شده بین آمریکا و عراق، نیروهای آمریکایی باید تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی از عراق خارج شوند.