به گزارش مهر، "فرید الدیب" وکیل حسنی مبارک درگفتگو با پایگاه خبری الفجر مصر اظهار داشت: اخباری که در زمینه مرگ مبارک در پایگاههای الکترونیکی منتشر شده، صحت ندارد.

خاطرنشان می شود یک منبع پزشکی مصری روز گذشته شنبه فاش کرد که رئیس جمهور مخلوع مصر به محض مشاهده کشته شدن سرهنگ معمر قذافی به صورت دیوانه وار شروع به گریه کرد.

وی تاکید کرده بود که گریه مبارک به حدی شدید بود که نزدیک بود قلبش از کار بیفتد، اما پزشکان به سرعت وارد عمل شدند و آرامش بخش به وی تجویز کردند.

لازم به یادآوری است که مبارک و قذافی در دهه های اخیر روابط بسیارنزدیکی با یکدیگرداشته و مرگ قذافی دیکتاتور مخلوع سرزمین فراعنه را درغم وی عزادار کرده است. البته به نظر می رسد نگرانی اصلی مبارک از تکرار سرنوشت مشابه قذافی برای خودش باشد.