به گزارش فارس به نقل از روزنامه الشروق الجزایر، دولت این کشور تصمیم گرفته است "صفیه فرکاش" و "عایشه قذافی" همسر و دختر معمر قذافی را از این کشور اخراج کند.

بر اساس این گزارش الجزایر توافقات اولیه را با یک کشور عربی در زمینه انتقال این دو نفر به یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام داده و این کشور تعهد خود را برای نگهداری از این افراد اعلام کرده است، این کشور عربی البته اعلام کرده که فرزندان پسر قذافی شامل محمد و هانیبال را نخواهد پذیرفت.

بر اساس اعلام یک منبع تصمیم به انتقال این دو نفر به این کشور عربی قرار بود پایان ماه آینده میلادی انجام شود، اما مرگ معمر قذافی این انتقال را به تاخیر انداخته است.

مصاحبه‌ای که عایشه القذافی روز ۲۸ سپتامبر گذشته با شبکه الرأی انجام داده بود، باعثشد تا دولت الجزایر به این خانواده هشدار شدید اللحنی بدهد، الجزایر این اشتباه را غیر عمد ندانسته و از همان زمان مذاکراتی را برای انتقال این افراد به کشورهای خارجی آغاز کرده است.

پیش از این مقامات الجزایر دستور داده بودند که خانواده قذافی نباید هیچ ارتباطی با رسانههای خارجی یا شبکههای اطلاعرسانی داشته باشند.