به گزارش مشرق، شبکه خبری یورونیوز در گزارشی تحت عنوان آیاکمک های غذایی به مردم فقیراروپا ممکن است قطع شود؟ به بررسی وضع قشری از جمعیت این قاره پرداخت که در زیر خط فقر زندگی می کنند.

این شبکه به عنوان نمونه، توزیع کمک های غذایی به فقرا در فرانسه را به تصویر کشید و اعلام کرد گروهی از افراد در چارچوب همکاری با انجمن های خیریه، هر روزبه میادین میوه و تره بار می روندتا میوه و سبزیجاتی که به فروش نرفته اند و قابل استفاده هستند جدا و بین مردم فقیر توزیع کنند. آرنو لانگله، مدیر مرکز توزیع مواد غذایی و میوه جات آندس(مرکزی که مواد غذایی، میوه و سبزیجات را بین فقرا توزیع می کند) در این باره می گوید: ما در سال دو هزار و ده، هفتصد و هفتاد تن مواد غذایی، میوه و سبزیجات بین فقرا توزیع کردیم.

در سال دو هزار و نه نیز حدود چهارصد تن میوه و سبزیجات بین مردم توزیع کردیم. وی افزود با توجه به اینکه حجم توزیع مواد غذایی و میوه جات، ظرف یک سال تقریبا دو برابر شده است، می توان نتیجه گرفت تقاضا و شمارکسانی که به این گونه کمک ها نیاز دارند هم دو برابر شده است. در همین راستا، همه انجمن های خیریه خواستار افزایش کمک ها برای توزیع بین نیازمندان شده اند. از سال دو هزار و هشت تاکنون شمار کسانی که برای تامین نیاز های خود به مراکز توزیع مواد غذایی مراجعه می کنند، بیست و پنج درصد افزایش یافته است. برخی از مراجعه کنندگان به این مرکز که بیشتر بازنشستگان هستند می گویند با ماهی ششصد یورو حقوق نمی دانند چه کار کنند؟ کرایه خانه بدهند؟ هزینه های زندگی را تامین کنند؟ و غیره … برخی از مراجعه کنندگان به این مراکز خاطر نشان می کنند اگر کمک این مراکز و انجمن های خیریهنبود تاکنون مرده بودند. یک چهارم کمک های این مرکز از برنامه کمک اروپا به نیازمندان تامین می شود.


اما این ذخایر مازاد کشاورزی امروز تنها یک چهارم منابع برنامه کمک اروپا به نیازمندان را تامین می کند. بقیه آن از بودجه کشاورزی مشترک اروپا تامین می شود.

همین امر باعثشد تا برخی از کشور ها مانند آلمان، سوئد، دانمارک، هلند، انگلیس و جمهوری چک با آن مخالفت کنند.

به اعتقاد این کشور ها، این گونه کمک ها باید از بودجه سیاست های اجتماعی کشورهای اروپایی برداشت شود.

اولیویه برت رئیس رستوران دو کور(رستوران های قلب) رستوران هایی در فرانسه که در آنها غذا به مستندان داده می شود می گوید: براساس ارزیابی های ما در فاصله سالهای دو هزار و چهارده تا دو هزار و بیست، کمکهای غذایی و امنیت غذایی، به موضوعی اصلی در اروپا تبدیل خواهد شد.

از همین رو، بهتر آن است که از همین حالا به فکر تامین منابع مالی برای ادامه این گونه کمک ها باشیم.

بودجه کنونی برنامه کمک اروپا به نیازمندان چهارصد و هشتاد میلیون یورو است که یک درصد بودجه سیاست مشترک کشاورزی اروپا نیز نمی شود. این مبلغ اگر تنها به مازاد کشاورزی کشورهای اروپایی محدود شود، انتظار می رود درسالهای آینده حدود هشتاد درصد کاهش یابد.

امروز حدود هجده میلیون نفر در اروپا از کمک های برنامه کمک اروپا به نیازمندان برخودارند. آلن سوژه رئیس فدراسیون بانک های غذایی فرانسه در این باره می گوید: نباید مسئله کمک غذایی به فقرا را تنها به سیاست های ملی و داخلی کشورها ارجاع داد.

زیرا امروز حدود هشتاد میلیون نفر در اروپا زیر خط فقر هستند که در مجموع ملت بزرگی را تشکیل می دهند. حالا اگر ما بیاییم این واقعیت را در سطح اروپا انکار کنیم، همبستگی در سطح اروپا را انکار کرده ایم

ژان ام دلمل رئیس فدراسیون بانک های غذایی اروپا نیز در این باره می گوید: امتیاز برنامه کمک اروپا به نیازمندان این است که همبستگی بین کشورهای ثروتمند تر با فقیرتر را افزایش می دهد . به اعتقاد ژولین لوپرتر رئیس کمک های مردمی فرانسه هر گونه کاهش بودجه برنامه کمک اروپا به نیازمندان ، فاجعه انسانی در پی خواهد داشت. وی می افزاید این گونه کمکها تنها یک یورو از درآمد سرانه هر اروپایی در سال را تشکیل می دهد.