دیپلماسی ایرانی نوشت:

روندی که تحریم های امریکا و اروپا علیه سپاه پاسداران در پیش گرفته و طی دو سال گذشته تشدید شده است، به جایی رسیده که گویی قصد دارند این ارگان نظامی ایران را چون گروه های تروریست بنایدگرایی معرفی کنند که هم اینک در نقاطی از خاورمیانه و حتی فراتر از آن به اقدام های مخربانه و تروریستی دست می زند.

امریکا به نیکی واقف است که سپاه پاسداران و بسیج دو نهادی هستند که بازوهای مهم و قدرتمند رهبری و نظام جمهوری اسلامی به حساب می آیند و از این رو بخش عمده ای از فشارهای خود را روی این موضوع گذاشته اند تا به هر نحو جایگاه، منزلت و ابهت این نهادهای نظامی و امنیتی را در ایران و منطقه تخریب کنند.

طراحان این هدف همزمان هدف دیگری را نیز دنبال می کنند و آن تضعیف جریان حزب الله لبنان است که مولود انقلاب اسلامی خوانده می شود و همواره از جانب ایران حمایت و تقویت می شود. غربی ها به همان اندازه که مایل اند سپاه پاسداران را قوایی تروریستی معرفی کنند، طی سال های گذشته به حزب الله لبنان تاخته اند و زمینه های تحدید و خلع سلاح آن را فراهم کرده اند. موضوع دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نیز همچنان مفتوح است و غرب می خواهد از این طریق دولت و مجلس لبنان را زیر فشار قرار دهد تا جریان حزب الله که به جریانی مردمی و پرنفوذ در این کشور مبدل شده، تضعیف و به تدریج کنار گذاشته شود.

اکنون دولت نجیب میقاتی در لبنان این نگرانی را دارد که در صورت عدم همکاری با دادگاه مزبور، کشورش مورد تحریم قرار بگیرد و در داخل دچار شکاف های تازه شود. لبنان نگران از ورود به بحرانی تازه و بین المللی، سعی در مدیریت ماجرای پرونده ترور دارد ولی از سوی دیگر، پیامدهای عدم همکاری با دادگاه نیز منتفی نشده است.

حزب الله و سیدحسن نصرالله همواره از سوی غربی ها و به خصوص امریکایی ها به عنوان گروهی تروریست یاد می شوند که باید خلع سلاح شده و صرفا در چارچوب های سیاسی فعالیت کنند. آنها این موضوع را در آستانه تحولات سوریه بار دیگر پررنگ کرده و می خواهند یکپارچگی و اتحاد سوریه، ایران و حزب الله را درهم بشکنند. سوریه این روزها با بحران اعتراضات داخلی روبروست، ایران از چند جهت مورد تحریم و اتهام های مختلف قرار گرفته و باید آماده روزهای سخت تری باشد و حزب الله و دولت لبنان نیز در چنبره سیاست بازی های دادگاه ترور رفیق حریری گرفتار شده اند.

در این اوضاع انگشت اتهام امریکایی ها به سمت سپاه نشانه رفته است که چندی است پس از آغاز تحولات سوریه، از سوی غرب متهم به دخالت در درگیری های این کشور شده است. پیش از آن نیز ادعا می شد سپاه قدس که بازوی منطقه ای سپاه پاسداران به حساب می آید، در عراق و افغانستان و لبنان حضور دارد و در جهت منافع ایران و برخلاف منافع منطقه عمل می کند. اکنون امریکا از فضاسازی های پیشین خود استفاده کرده و هجمه علیه این ارگان نظامی را وارد مرحله ای تازه کرده است. آنها قصد دارند با طرح اتهام ترور سفیر عربستان و انفجار سفارتخانه هایی در خاک امریکا، این دستگاه نظامی و امنیتی ایران را وارد مبارزات ضد تروریستی خود کنند و از این جهت به مقابله مستقیم با این نیرو در خارج از مرزهای ایران دست بزنند. توجیه کردن این رفتار مستلزم آماده سازی افکار عمومی منطقه علیه سپاه و جمهوری اسلامی است و این رویه طی ماه ها و روزهای گذشته کاملا مشهود بوده است.

در این مقطع به نظر می رسد باید با نگاهی آینده نگرانه و با درنظر گرفتن همه احتمالات، به شناخت حملات بعدی علیه ایران و حزب الله توجه کرد. بدون تردید معرفی سپاه قدس به عنوان گروهی تروریستی و مرتبط با نظام جمهوری اسلامی خود به خود پای حزب الله لبنان و رژیم بشار اسد را هم پیش می کشد و دست دشمنان را برای تحریک منطقه علیه ایران، شدت دادن تحریم های منطقه ای، منزوی ساختن هرچه بیشتر ایران و رویارویی با سپاه بازتر خواهد گذاشت.

باید دانست که مطرح کردن سپاه قدس همچون گروه های مسلح تندرویی که جامعه بین الملل مبارزه با آنها را مشروع قلمداد می کند، یکی از اهداف کنونی امریکایی هاست و بنابراین باید با درک فضای موجود به خنثی سازی این ترفند تازه و هدفمند اندیشید.