به گزارش فارس، امیر عبدالهیان گفت: پرونده امام موسی صدر همیشه جزو یکی از اولویتهای کاری در وزارت خارجه بود. چه قبل از سقوط و چه بعد از سقوط قذافی. آنچه در ماههای اخیر انجام شده چند اقدام جدی است. اولاً از شروع این تحولات جدید در لیبی به سفارتمان در طرابلس ماموریت داده شد که به دقت از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کند تا در این شرایط به هم ریخته هرگونه اطلاعاتی که لازم است از سرنوشت امام صدر به دست بیاورد. تا الان مجموعه خروجیها و اطلاعات به دست آمده حاکی از این است که هیچ سند مطمئن و متقنی مبنی بر شهادت امام صدر وجود ندارد.

بیشترین احتمال بر زنده بودن و وجود ایشان در نقطه‌ای از لیبی متمرکز است.

وی همچنین ادامه داد که هیچ یک از اطلاعات و خروجی‌هایی که ما گرفتیم اطلاعات متقن و موثقی به ما نمی‌دهد که که ادعایی که قذافی داشته که ایشان به سمت ایتالیا رفته درست باشد. در حقیقت نشانه‌هایی مبنی بر عدم زنده بودن ایشان در دست نیست.

عبدالهیان افزود از سوی دیگر با توجه به اینکه امام موسی صدر مشتاقان و طرفداری زیادی در داخل لیبی دارد، گروههای مختلف مردمی در داخل لیبی به دنبال پاسخ به این سؤال و تعین سرنوشت ایشان هستند.در سطح رسمی سفارت ما ماموریت دارد که به طور مستمر با هر بخش رسمی در شورای انتقالی یا بخشهای موجود در لیبی مسئله را فعالانه دنبال کند تا بتوانیم از سرنوشت ایشان اطلاعی به دست بیاوریم.