به گزارش العالم، "احمد الجعبري" در مصاحبه اي مطبوعاتي گفت: گردان هاي قسام آزادسازي همه اسراي فلسطيني را در دستور كار خود گنجانده اند.

وی درباره اسرای فلسطینی تبعیدی به باریکه غزه نیز گفت: اسیران تبعیدی در غزه احساس غربت نمی کنند بلکه در میان خانواده شان هستند زیرا غزه نیز بخشی از فلسطین است.

الجعبری درباره مرحله دوم توافق مبادله اسرا هم گفت: مرحله دوم طبق توافق اجراء خواهد شد یعنی در این مرحله باید اسرای عضو مقاومت آزاد شوند و نباید اسرایی آزاد شوند که مدت محکومیت آنها در شرف پایان است.

وی افزود: اولویت با اسرای کهنسال و بیمار است و کسانی هم که ۲۰ سال یا بیشتر در حبس بوده اند، جزء اسرای مرحله دوم خواهند بود.

الجعبري خودداري رژیم صهیونیستی از اجراي مرحله دوم توافق مبادله اسرا را بعيد دانست و گفت: مصر ميانجي توافق مبادله اسرا است و اجراي مرحله دوم را تضمين كرده است.