به گزارش واحد مرکزی خبر، این عملیات که در پاسخ به یکی از خون بارترین حملات پ ک ک که به کشته شدن ۲۴ نیروی نظامی ترکیه منجر شد آغاز شده است در حدی است که برخی از کارشناسان معتقدند، ارتش ترکیه ممکن است در اندیشه آن باشد که برای همیشه به مشکل پ ک ک پایان دهد.

ستاد مشترک ارتش ترکیه در پایگاه اینترنتی اش اعلام کرد : بامداد دیروز - شنبه - در منطقه غازان در استان حکاری ۳۵ جسد و در منطقه ای نزدیک به غازان نیز ۱۴ جسد یافتیم که با این حساب تعداد کشته شدگان در دور روز اول عملیات به ۸۵ نفر رسیده است.