به گزارش فارس به نقل از "بریتیش بزینس فایندر"، گروههای بزرگ اجتماعی و مدنی در سرتاسر جهان در حال پشتیبانی از جنبش اشغال وال استریت هستند. گروهی از مسلمانان در محل اصلی تظاهرات اشغال در نیویورک، با برپایی نماز جمعه حمایت خود را از جنبش ضد سرمایهداری نشان دادند.

بنابراین گزارش، مسلمانان عضو شورای روابط اسلامی آمریکا در نیویورک و شورای رهبری اسلامی محلی به منظور بیان نارضایتی و حمایت از عدالت اجتماعی به این مکان آمده بودند.

«لیندا سارسور» مدیر انجمن عربی - آمریکایی در این خصوص اظهار داشت: ما به عنوان مسلمانان نیویورک در انزوا هستیم و از جنبش تسخیر وال استریت حمایت می‌کنیم.

«امام یعقوب عبدالبکی» از شورای رهبری اسلامی نیز خطبه‌ای را بر اساس آخرین خطبه پیامبر اسلام(ص) ایراد کرد. وی با اشاره به بانک‌های وال استریت، فرامین پیامبر اسلام(ص) بر ضد رباخواری را یادآوری کرد. وی همچنین به حمایت قانون اساسی آمریکا از آزادی مذهبی اشاره و تاکید کرد که مسلمانان آمریکا از این حق به طور کامل بهره‌مند نیستند.

امام یعقوب گفت: ما اکنون از نژاد پرستی و تبعیض رنج می‌بریم. اسلام‌هراسی رو به افزایش است.

با برپایی این نماز جمعه، مسلمانان هم به گروههای مذهبی ملحق میشوند که عنصر معنویت را به جنبش چند وجهی عدالت اجتماعی و اقتصادی اشغال والاستریت اضافه میکنند.