به گزارش مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک مسئول لیبی که نامش را فاش نکرد بدون ذکر جزئیات اعلام کرد: جسد "معمر قذافی" کالبد شکافی شده و جسد وی برای دفن به خانواده اش تحویل داده می شود.

این در حالی است که فرماندهان نظامی در شهر مصراته اعلام کرده بودند که اجازه کالبد شکافی جسد قذافی برای روشن شدن ابهامات قتل معمر قذافی را نمی دهند این در حالی است که فشارها برای روشن شدن نحوه قتل قذافی اخیر زیاد شده بود.

این در حالی است که برخی رسانه های آلمانی بیان کردند که دستگاه اطلاعاتی آلمان از مدتها قبل مکان اختفای قذافی در سرت را می دانستند، زیرا دایره اطلاعاتی آلمانها در منطقه خاورمیانه قوی است.

از سوی دیگر " عمران العویب " فرمانده نظامی لیبی که نیروهایش توانستند قذافی را دستگیر کنند گفت: تلاش زیادی کردم تا بتوانم سرهنگ قذافی را نجات دهم تا وی را به دادگاه معرفی کنم اما نتوانستم.

العویب تاکید کرد: تعیین هویت شخصی که به سوی قذافی شلیک کرد و وی را به قتل رساند محال است، زیرا شرایط کاملا دشوار بود.

این در حالی است که " دعد شرعب " مشاور اردنی سابق سرهنگ قذافی گفت: شخصیت قذافی شبیه به کلاغ بود وی جنون خود بزرگ بینی داشت.

وی بیان کرد: نمی توانم بفهم چرا اطرافیان قذافی که حدود بیست تا سی سال با وی بودند قذافی را تنها گذاشتند اما مردم لیبی حامی واقعی انقلاب هستند.